Gudstjeneste kl 1100

Betel ønsker deg velkommen til en festfullt gudstjeneste med frisk lovsang, levende forkynnelse, bønn & forbønn og fellesskap som beriker. Litt ut i gudstjenesten (ca. kl 1120) invitere vi barna til en time med søndagsskole.

Denne søndagen er det Knut Idland som deler ut fra serien “Viktige vaner og hellige handlinger”

Detaljer

  • 16. February 2020
  • 11:00