Gudstjeneste kl 1100

Betel ønsker deg velkommen til en festfullt gudstjeneste med frisk lovsang, levende forkynnelse, bønn & forbønn og fellesskap som beriker. Litt ut i gudstjenesten (ca. kl 1120) invitere vi barna til en time med søndagsskole.

Denne søndagen kan du høre Knut Idland dele Guds ord ut fra vår bibelbok-serie “Efeserbrevet”.

Detaljer

  • 8. March 2020
  • 11:00