Gudstjeneste kl 1100 dersom Korona-situasjonen tillater det.

Betel ønsker deg velkommen til en festfullt gudstjeneste med frisk lovsang, levende forkynnelse, bønn & forbønn og fellesskap som beriker. Litt ut i gudstjenesten (ca. kl 1120) invitere vi barna til en time med søndagsskole.

Denne søndagen innleder vi tale-serien; Arbeid og økonomi.

Detaljer

  • 19. April 2020
  • 11:00