Hjerteslag – Betels leder- / medarbeidersamling

Velkommen til Hjerteslag kl 1930. Vi starter med mingel, fellesskap og snacks. Etterhvert blir det relevant undervisning og samling i team/ grupper ut fra ditt tjeneste-felt. Velkommen.

Detaljer

  • 9. April 2019
  • 19:30