Gudstjeneste avlyst grunnet Korona. Følg oss online/ på facebook og på podcast

Betel ønsker deg velkommen til en festfullt gudstjeneste med frisk lovsang, levende forkynnelse, bønn & forbønn og fellesskap som beriker. Litt ut i gudstjenesten (ca. kl 1120) invitere vi barna til en time med søndagsskole.

Knut Idland taler i dag om Jesu oppstandelse.

Detaljer

  • 13. April 2020
  • 11:00