Knut Idland – Guds Kongedømme

Beklageligvis så krasjet lydopptaket 23 minutter ut i talen i dag.