Bønn

Vi kommer ukentlig sammen for å løfte våre liv, vår menighet og omverden i bønn til Gud.
Bønnesamlingene er regi Sammen for Riska (felles-kristent). Onsdager kl 0830 – 0915 møtes vi i kjellerstuen på Betel.
Siste mandag i måneden samles vi kl 2100. Det går på rundgang i kirkene hvor vi samles.
Dine bønneemner kan sendes oss på bonn@betel.no

t_footer(); ?> ?>/div> t_footer(); ?> ?>; ?>t_footer(); ?> ?>_footer(); ?> ?>r(); ?> ?>_footer(); ?> ?> ?>_footer(); ?> ?>