CREDO – Ny tale-serie på Betel

I April og Mai kjører Betel tale-serien Credo. Credo er latin og betyr “Jeg tror”. Tro er personlig, men den er ikke individualistisk i den forstand at vi trenger å snekre den selv. Essensen av troen har gjennom årtusen blitt komprimert til kortere trosbekjennelser som forener oss, troens folk, i en felles tro. Den vanligste trosbekjennelsen kalles for den Apostoliske trosbekjennelse. Denne skal vi gå gjennom ved å belyse de viktigste dimensjoner i troen; Gud Fader, Jesus Kristus, Den Hellige Ånd, kirken og det Evige liv. Vi ønsker å hjelpe deg til å “vite på hvem du tror”. Velkommen til utforske troens landskap gjennom serien Credo.