Sammen for Riska – Fellesmøte online – 21 janu

Pinsemenigheten Betel, Riska frikirke, Riska bedehusforsamling og Riska menighet har gjennom “Sammen for Riska”-samarbeidet arrangert fellesmøter, gudstjenester og andre arrangement i mange år. På denne fellesgudstjenesten deltar møteleder Torgeir fra bedehuset, lovsangsteam fra Betel, Eva prest fra kirken og Marianne fra Bønnehuset.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1Vt-ei3JuS2aKgJnk3svQcctbvI6VMDCcU8bI_cml3eRaBBNxeyDjLop0&v=wpHRuMDDw44&feature=youtu.be

Se gudstjenesten på denne linken

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1Vt-ei3JuS2aKgJnk3svQcctbvI6VMDCcU8bI_cml3eRaBBNxeyDjLop0&v=wpHRuMDDw44&feature=youtu.be