Søndagsskole

Søndagsskolen – søndager kl 11.30 – 12.30

Barnas storsamling. Her samles barn fra i alderen 3 år til og med 7. klasse. Barna deles inn i klasser kalt ”small”, ”big”, ”bigger”. På samlingen fokuseres det på samtale, vennskap, bønn, sang og bibel-undervisning. Etter samlingen åpner vi impact-hallen for lek.