Søndagsskolen

Barnas storsamling. Her samles barn fra i alderen 3 år til og med 7. klasse. Barna deles inn i klasser kalt ”small”, ”big”, ”bigger”. På samlingen fokuseres det på bønn, sang, bibel-undervisning, fellesskap og lek. Etter samlingen åpner vi Lekeby og menighetens aktivitets-hall.

t_footer(); ?> ?>/div> t_footer(); ?> ?>; ?>t_footer(); ?> ?>_footer(); ?> ?>r(); ?> ?>_footer(); ?> ?> ?>_footer(); ?> ?>