Tentro – frikirkelig konfirmasjon

Hver høst starter Betel opp det frikirkelige konfirmasjonsalternativet Tentro, som er åpent for alle 9-klassinger. På samme måte som i Den Norske Kirke, bygger opplegget på den kristne lære og trosopplæring. Likevel er Tentro litt annerledes når det gjelder konsept og læringsmetoder. Vi vil koble store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag gjennom Opplevelse, Oppdagelse og Oppdrag!

Et Tentro-år består av totalt ca. 16 samlinger (høst og vår). Undervisningen krydres med filmklipp, musikk, bilder og konkurranser som skal gi konfirmantene en aha-opplevelse på de temaene som blir tatt opp. I løpet av året reiser elevene på turer i inn- og utland. Vi ønsker alle niendeklassinger hjertelig velkommen, uansett tro, menighetstilknytting og livssyn. Ta kontakt for nærmere informasjon. Les også mer på www.tentro.no