Kai Johansen – Hva Gud gjør gjennom oss med det han har gjort for oss