Sigmund Kristoffersen – Salmenes bok del 4 – Lovprisningssalmer