Husgrupper

Dette er fellesskapssamlinger i hjemmene. Gruppene er menigheten i miniatyr. Her kommer en gruppe mennesker sammen for å spise, dele livet, be, dele fra Bibelen og oppmuntre hverandre til å leve med Jesus i hverdagen. Fellesskapsgruppene samles annenhver uke. Det er fellesskapsgrupper for både barn (vennegrupper), ungdom (connect-grupper) og voksne (husgrupper). Ta kontakt for mer informasjon.

Gruppene er tilknyttet Kristelig Studieforbund og mottar støtte derfra.