Husmøter 8 mai

Søndag 8 mai blir det IKKE gudstjeneste på Betel klokka 11.
Vi samles i ulike hjem og har husmøte klokka 17.

Du er hjertelig velkommen til å delta et av følgende steder:

1. June og Nikolai (unge/voksne og ungdommer)
– Gamle Frøylandsvei 20
– Grilling klokka 15. Ta med egen mat og drikke

2. Elise og Anders (voksne/ barn skolealder)
– Kalamyrryggen 28
– Grilling klokka 15. Ta med egen mat og drikke

3. Margunn og Joleiv (voksne)
– Eikeskogen 23
– kveldsmat/kaffimat etter samling – alle tar med litt hver

4. Heidi og Runne (voksne + barn/ungdommer)
– Astrids vei 24
– Grilling klokka 15. Ta med egen mat og drikke

5. Kathe Elin og Knut (voksne + småbarn)
– Kydnastien 4
– Grilling klokka 15. Ta med egen mat og drikke

Har du noen spørsmål: send epost til betel@post.no