Mars = Betels bibelmåned. Bli med inn i pastoralbrevene

Når vi har bibel-måned inviterer vi hele menigheten med inn en (eller flere) bibelbøker. Vi leser, samtaler og forkynner ut fra bibel-tekstene. Dette året stopper vi særlig med pastoralbrevene (Paulus brev til Timoteus og Titus). På søndagene stopper ved særlig ved Paulus andre brev til Timeoteus, samt Paulus brev til Titus. I tillegg samtaler vi om disse brevene i husgruppene.