Si ja til Jesus?

Alle mennesker stiller seg de samme eksistensielle spørsmålene; Hvor kommer jeg fra? Er livet en tilfeldighet? Hva er meningen med livet? Hva skjer med meg etter døden? Noen av disse spørsmål prøver vi å kortfattet svare på hvis du klikker her

Er livet en tilfeldighet?

Vi som mennesker bærer i oss en evne til å skape. Derfor vet vi også at bak et maleri, en datamaskin, ei bok eller en bil finnes det en kreativ og skapende intelligens. For ting blir ikke til av seg selv. Det kan vi alle være enige om.

Hvordan er det da mulig å tro at marken som huset står på og gresset, plantene, trærne og dyrelivet rundt er blitt til av seg selv?

Til tross for iherdige forsøk har mennesket ennå ikke klart å skape liv av noe som er dødt. Når mennesket med sin skaperevne ikke er i stand til å skape liv ut av eksisterende materiale, hvordan kan da liv oppstå ut av ingenting?

Å tro at en allmektig Gud med større intelligens og skaperevne enn oss har skapt alt liv er ganske logisk.

Bibelen forteller oss at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Etter dette skapte Han alt livet og avsluttet med å skape oss mennesker.

Hva er så meningen med livet?

Dersom Gud har skapt oss, er det klart at meningen med livet må være å kjenne ham og å leve livet slik han har tenkt.

Men Gud skapte oss med fri vilje til selv å velge hva vi vil gjøre med livet. Vi har alle valgt fryktelig galt. Bare prøv å tenke etter alle de gangene du har gjort ting du visste var feil. Det blir fort en lang liste. Bibelen sier at Gud ikke tåler hat, løgn, juks, tyveri, rasisme, mobbing, egoisme, grådighet, ulydighet, dårlig sexmoral, materialisme, baktalelse, banning, misunnelse, fyll og vold. Dette er det Bibelen kaller synd.

Alle mennesker har på hver sin måte syndet, og det hindrer oss i å ha kontakt med Gud. Mange misforstår dette og tror at Gud er en nådeløs gud som ønsker å dømme og gjøre livet vanskelig gjennom uoppnåelige bud og regler. Sannheten er at Gud elsker mennesker, men hater synd. Syndens konsekvens er evig adskillelse fra Gud.

Gud kunne snudd ryggen til og latt menneskeheten klare seg selv, men kjærlighet fikk ham til å gjøre noe annet. Gud ønsker kontakt med oss til tross for vår synd. Derfor sendte Han sin sønn Jesus til jorden for å gjenopprette kontakten som ble brutt. Han levde et liv uten synd, og er det eneste mennesket som aldri har brutt Guds vilje. Som den eneste som var uten feil tok han på seg straffen for all verdens synd. Da han døde på korset la Gud straffen for alle menneskers feiltrinn på Ham. Han døde og tok den straffen vi skulle hatt. Da han stod opp fra de døde, vant han over både synd og død. På denne måten gjenopprettet Jesus kontakten med Gud for oss mennesker.

Den som tror at Jesus Kristus er oppstått fra de døde, og som er villig til å vende om og gjøre Jesus til sjef i livet sitt, vil få sine synder tilgitt og igjen få kontakt med Gud. Alle som gjør dette vil finne ut at ting begynner å falle på plass i livet. Jesus vil gi deg fred, glede og noe å leve for.

Hva skjerm med meg ette døden?

Det er et vanskelig spørsmål som mange unngår å tenke på.

Jesus sier at vi etter døden skal foran Gud og stå til regnskap for våre liv. Når man tenker etter er det ganske rettferdig. For tenk hvis onde diktatorer, mordere og voldtektsmenn som aldri har blitt dømt av noen domstol skulle gå fri uten å måtte stå til ansvar for noen!

Himmel eller fortapelse?

Etter å ha stått foran Gud sier Jesus at det finnes to mulige utganger:

Himmel
Et fantastisk sted hvor man skal være sammen med Gud i all evighet og hvor ingenting av det som har ødelagt jorden finnes. Gud kan ikke ha synd inn i himmelen. Dersom Gud hadde sluppet synd inn i himmelen ville det ikke lenger være en himmel. Synd ødelegger. Alle som vil til himmelen må være renset fra synd.

Fortapelse
Jesus beskriver fortapelsen som et forferdelig sted hvor man er skilt fra Gud i all evighet. All synd, ondskap og mørke er samlet her.

Hvordan kan vi så komme til himmelen?
Det finnes bare en person som kan rense deg fra synd og gjøre deg klar for himmelen. Det er Jesus. Hva gjør du med det som Jesus har gjort for deg? Frelsen faller ikke i hodet på noen. Det er ikke noe man bare snubler over. Du må selv velge å ta imot det. Bare gjennom å tro på Jesus, vende om og gjøre ham til sjef i livet ditt er du sikret plass i himmelen.

Frelse – en slags livsforsikring?

Den som har et hus forsikrer det mot brann, vannlekkasje, innbrudd o.l. Dette er ting som kanskje skjer. Likevel forsikrer man huset mot det.

Døden er sikker. Har du forsikret deg for det som skjer etter døden, eller satser du bare på at det kommer til å gå bra? Frelsen er en gave som alle mennesker fra alle kulturer, nasjoner, religioner, folkeslag og i alle aldre kan få ta imot dersom de ønsker. Det å gi sitt liv til Jesus er en livsforsikring.

Noen sier at de ikke klarer å tro. Jesus krever ikke at vi skal tvinge frem en tro. Troen er en gave. Ønsker du å ta imot? Det er nemlig vanskelig å ta imot noe du ikke vil ha. Dersom du vet at du ønsker å få tilgivelse for dine synder og få forsikring for evigheten så kan du bestemme deg for å gi livet ditt til Jesus.

Det betyr ingenting hvem du er og hva du har gjort. Jesus tar imot deg sånn som du er og gir deg det du trenger for å leve sammen med ham

Hvordan inviterer jeg Jesus inn i hjertet mitt?

Ønsker du å gi ditt liv til Jesus? Tror du at Jesus Kristus er Guds Sønn? Tror du at han tok straffen for all din synd da han døde og stod opp igjen? Er du klar til å legge ned ditt eget liv og gjøre Jesus til sjef? Da kan du be denne bønnen:

Jesus jeg tror på deg.
Takk at du døde for min synd.
Takk at du stod opp igjen og at du lever i dag.
Jeg ber at du må tilgi meg min synd.
Jeg ønsker å gjøre deg til sjef i mitt liv.
Fra denne dagen av vil jeg leve for deg.
AMEN

Dersom du bad denne bønnen, og mente alvor, så tilhører du ham. Jesus sier at alle dem som tar imot ham gir han retten til å bli Guds barn

Hva gjør jeg nå?

Snakk med Jesus hver dag – han hører din bønn. Ta Bibelen på alvor – Bibelen er som en håndbok for livet. Snakk med en kristen du kjenner eller ta kontakt med oss. – Å dele valget ditt med noen er befriende og nyttig. Vi vil gjerne hjelpe deg i dine første steg som en kristen.