Søndagsskolen

Barnas storsamling. Her samles barn fra i alderen 3 år til og med 7. klasse. Barna deles inn i klasser kalt ”small”, ”big”, ”bigger”. På samlingen fokuseres det på bønn, sang, bibel-undervisning, fellesskap og lek. Etter samlingen åpner vi Lekeby og menighetens aktivitets-hall.