Velkommen til Påskefest

Tradisjon tro inviterer Betel til påskefest som inkluderer gratis påskemåltid og utdeling av påskeegg til alle barn. Før vi spiser sammen vil vi i tekst, film og skuespill ta dere med på en vandring gjennom påskens drama fra palmesøndag, via skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og oppstandelsen. Dette er reise alle bør kjenne til og en reise som i høyeste grad angår våre liv. Ta med deg venner og familie og kom. Gratis entre`.